แชร์ข้อความนี้

พญ. ชณิศา

พานิช

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. ชณิศา

พานิช

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ.2548
  • ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปี พ.ศ.2554
  • ประกาศนียบัตรคีเลชั่นบำบัด (Chelation Therapy) สมาคมการแพทย์คีเลชั่นไทย ปี พ.ศ.2553