แชร์ข้อความนี้

นพ. ชเนศ

สุวรรณมณี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชเนศ

สุวรรณมณี

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เนื้องอกในลูกตาและบริเวณรอบลูกตา

จักษุตกแต่ง และเสริมสร้าง

จักษุวิทยา - จอประสาทตา

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2526
  • Fellow in Oculoplastic and Orbital Surgery, Wills Eye Hospital,Philadelphia, Pennsylvania, 1990-1991
  • Fellow in Retina and Vitreous Temple University Hospital Philadelphia, Pennsylvania Medical Center o