แชร์ข้อความนี้

นพ. ชำนาญนิติ์

รุ้งพราย

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชำนาญนิติ์

รุ้งพราย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูก - เท้า และข้อเท้า

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาออร์โธปิดิกส์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฏเกล้า ปี 2552
  • Certificate Fellowship of Orthopedic Sports Medicine, University of Iowa Hospital and Clinics, Iowa