แชร์ข้อความนี้

ผศ.น.พ. เฉลิมพงษ์

ฉัตรดอกไม้ไพร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ผศ.น.พ. เฉลิมพงษ์

ฉัตรดอกไม้ไพร

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า & สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมศาสตร์ตกแต่ง คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ปี 1995-1997
  • Fellowship in Craniofacial Surgery, Royal Children Hospital, Melbourne, Australia.
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป รพ.หาดใหญ่ ปี 1991-1995