แชร์ข้อความนี้

ผศ.นพ. เฉลิมชัย

ลิมิตเลาหพันธุ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ผศ.นพ. เฉลิมชัย

ลิมิตเลาหพันธุ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - เวชศาสตร์การกีฬา

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เมื่อปี พ.ศ. 2548
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2549