แชร์ข้อความนี้

นพ. ชลัท

วินมูน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชลัท

วินมูน

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

กระดูกสันหลัง

ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิศสิน เมื่อปี พ.ศ.2540
  • Certificate Visiting Spine Fellowship, Loyola University Chicago, U.S.A, 2000.