แชร์ข้อความนี้

ดร.นพ.ทพ. ชากร

วรกุลพิพัฒน์

ดร.นพ.ทพ. ชากร

วรกุลพิพัฒน์

ความชำนาญ
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2552
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแฟรงเฟิร์ต , 2562