แชร์ข้อความนี้

นพ. จักรกฤษ

อุ้ยนิรันดรกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. จักรกฤษ

อุ้ยนิรันดรกุล

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ.2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2557