แชร์ข้อความนี้

นพ. ชัยสิทธิ์

สุขะวัชรินทร์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชัยสิทธิ์

สุขะวัชรินทร์

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2540 , 2544
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาหู คอ จมูก แพทยสภา ปี พ.ศ.2546 , 2550
  • หนังสืออนุมัติผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา ปี พ.ศ.2547 , 2552