แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. ชายธวัช

งามอุโฆษ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

รศ.นพ. ชายธวัช

งามอุโฆษ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2508
  • Orthopaedic Residency, Monteflore Hospital and Medical Center, Bronx, New York, U.S.A
  • Diploma of the American Board of Orthopaedic Surgery, 1971.