แชร์ข้อความนี้

นพ. ชัยพฤกษ์

ศรีประพันธ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. ชัยพฤกษ์

ศรีประพันธ์

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทยสภา เมื่อปี พ.ศ. 2552
  • Certificate of Attendance the 1st Ramathibodi Thai-American Emergency Ultrasound Workshop 2008, Nove