แชร์ข้อความนี้

นพ. ชายหาญ

รุ่งศิริแสงรัตน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. ชายหาญ

รุ่งศิริแสงรัตน์

ความชำนาญ
สาขาจักษุวิทยา
สาขาจักษุวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • , 2552
  • , 2557
  • , 2556