แชร์ข้อความนี้

พญ. บุปผา

เผ่าสวัสดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. บุปผา

เผ่าสวัสดิ์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชบำบัดวิกฤต

เวชบำบัดวิกฤต

ปรึกษาการให้นมบุตร

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2515
  • Diplomate of the American Board of Pediatrics, 1978.
  • Diplomate of the American Sub-Board of Neonatology-Perinatal Medicine, 1981.