แชร์ข้อความนี้

นพ. บัญญัติ

เกตุมาลาศิริ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. บัญญัติ

เกตุมาลาศิริ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

ผ่าตัดข้อเทียม

ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
สาขาออร์โธปิดิกส์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2534
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ รพ.เลิดสิน ปี พ.ศ.2540
  • Certificate, Fellow in Knee Reconstruction and Sport Medicine, The Insall Scott Kelly Institute for