แชร์ข้อความนี้

นพ. บัณฑูร

นนทสูติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. บัณฑูร

นนทสูติ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2544
  • Visiting fellow at Dumont UCLA Transplant Center, LA, CA, USA , 2006.