แชร์ข้อความนี้

นพ. บัณฑิต

รุ่งนิ่ม

ภาษา: ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขาออร์โธปิดิกส์

นพ. บัณฑิต

รุ่งนิ่ม