แชร์ข้อความนี้

ทพ. บริสรณ์

อุดมธนาภรณ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพ. บริสรณ์

อุดมธนาภรณ์

ความชำนาญ
ทันตกรรมจัดฟัน
ทันตกรรมจัดฟัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2549