แชร์ข้อความนี้

นพ. บุญช่วย

สหกิจรุ่งเรือง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. บุญช่วย

สหกิจรุ่งเรือง

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
ศัลยกรรม - ศัลยกรรมประสาท
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2536
  • วุฒิบัตรสาขาประสาทศัลยศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2541