แชร์ข้อความนี้

นพ. ภูมิพัฒน์

อิศรางกูร ณ อยุธยา

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. ภูมิพัฒน์

อิศรางกูร ณ อยุธยา

ความชำนาญ
สาขาวิสัญญีวิทยา
อนุสาขาวิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก & สาขาวิสัญญีวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545
  • วุฒิบัตรวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่