แชร์ข้อความนี้

นพ. อธิก

แสงอาสภวิริยะ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อธิก

แสงอาสภวิริยะ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า พ.ศ. 2531
  • Certificate of EAACI Congress 2016 of the European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Vien the European Academy of Allergy and Clinical Immunology , 2559
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยาคลินิก , 2549