แชร์ข้อความนี้

นพ. อรรถสิทธิ์

อมรถนอมโชค

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อรรถสิทธิ์

อมรถนอมโชค

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ.2543
  • Certificate of Attendance the International Post-Graduate Mini-Residency prograin in internal medinc
  • Certificate of Educational commission for foreign Medical graduates., 2005.