แชร์ข้อความนี้

รศ.นพ. กิตติชัย

เหลืองทวีบุญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

รศ.นพ. กิตติชัย

เหลืองทวีบุญ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
ศัลยกรรม - หัวใจ & ศัลยกรรม - ศัลยกรรมทรวงอก
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรอนุมัติ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป โรงพยาบาลชลบุรี
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยศาสตร์ทรวงอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย