แชร์ข้อความนี้

นพ. อัษฎา

เมธเศรษฐ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อัษฎา

เมธเศรษฐ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ศัลยกรรม - ศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • M.D., Faculty of Medicine, Tokyo Medical and Dental University, 1989
  • Diploma of Japanese Board of General Surgery, 1994
  • Diploma of Japanese Sub-Board of Gastroenterological Surgery, 1996