แชร์ข้อความนี้

พญ. อาภารัตน์

สกุลจันทร์

พญ. อาภารัตน์

สกุลจันทร์

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย
อนุสาขาภาพวินิจฉัยชั้นสูง
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551