แชร์ข้อความนี้

ทพ.ญ. อาภาพรรณ

ตุมชาติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

ทพ.ญ. อาภาพรรณ

ตุมชาติ

คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์