แชร์ข้อความนี้

ทพญ. อารยา

ไคเอ็นบวร์ก

ทพญ. อารยา

ไคเอ็นบวร์ก

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2531
  • Master of Science, Graduate School of Arts and Science, New york University, USA 1992
  • Certificate in Advanced Study of Dentistry and Dental Specialties for International Graduates in End