แชร์ข้อความนี้

พญ. อรฐญา

เทียนบุญส่ง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. อรฐญา

เทียนบุญส่ง

ความชำนาญ
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
สาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2554
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2554
  • ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (โสต ศอ นาสิกวิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2558