แชร์ข้อความนี้

ทพญ. อภิญญา

นำการุณอรุณโรจน์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพญ. อภิญญา

นำการุณอรุณโรจน์

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมประดิษฐ์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2549 , 2548
  • Certificate Advanced Prosthodontics Preceptor Program UCLA School of Dentistry, 2010. , 2552
  • Master Degree Program Esthetics and Implant Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn Universit , 2554