แชร์ข้อความนี้

พญ. อภิญญา

พราหมณี

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. อภิญญา

พราหมณี

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2550
  • Residency in Pediatrics, Department of Pediatrics, Children&
  • Fellowship in Pediatric Cardiology, Department of Pediatrics, Children Hospital of Michigan, D