แชร์ข้อความนี้

ศ.นพ. อภิชาติ

วิชญาณรัตน์

ภาษา: จีน, อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ศ.นพ. อภิชาติ

วิชญาณรัตน์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ไทรอยด์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ สิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, ประเทศไทย พ.ศ. 2509
  • Rotating Intern and Resident in Internal Medicine, Siriraj Hospital & Medical School,19
  • traight Medical Intern and Resident in Internal Medicine, Brooklyn-Cumberland Medical Center, Bro