แชร์ข้อความนี้

นพ. อนุวัตร

พลานุสนธิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อนุวัตร

พลานุสนธิ์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2554
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป