แชร์ข้อความนี้

นพ. อนุพงศ์

ตั้งอรุณสันติ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อนุพงศ์

ตั้งอรุณสันติ

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

โรคกรดไหลย้อน

อาการท้องผูก

ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2547
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อนุสาขาโรคระบบทางเดินอาหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี , 2555
  • วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล , 2553