แชร์ข้อความนี้

ทพ. อนุพงษ์

ลีลาปิยมิตร

ภาษา: จีน & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

ทพ. อนุพงษ์

ลีลาปิยมิตร

ความชำนาญ
ทันตกรรมทั่วไป
ทันตกรรมทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต