แชร์ข้อความนี้

นพ. อนุชิต

รวมธารทอง

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อนุชิต

รวมธารทอง

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

รังสีวิทยาวินิจฉัยหลอดเลือดหัวใจ

ความชำนาญ
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
สาขารังสีวิทยาทั่วไป
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาตร์พระมงกุฏเกล้า
  • Training in diagnostic radiology for 3 years & 1 year for interventional radiology, in Radio
  • Observer Fellowhip at Royal Perth Hospital (Intervention Neuroradiology)Perth Australi 2005