แชร์ข้อความนี้

พญ. อนงค์พร

ผาภูมิ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อนงค์พร

ผาภูมิ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2547
  • Residency of Pediatric Department, Fauclty of Medicine, Thammasat University, 2010.