แชร์ข้อความนี้

พญ. อโนชา

วนิชชานนท์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

พญ. อโนชา

วนิชชานนท์

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพพยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2549
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตสาขาอายุรศาสตร์โรคไต เมื่อปี พ.ศ. 2556