แชร์ข้อความนี้

นพ. อรรณพ

กิตติวราวุฒิ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ชลบุรี

นพ. อรรณพ

กิตติวราวุฒิ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์ & สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี พ.ศ. 2540
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา เมื่อปี พ.ศ. 2552