แชร์ข้อความนี้

นพ. อนิรุทธ์

นิรนาท

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

นพ. อนิรุทธ์

นิรนาท

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี พ.ศ.2543
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ แพทยสภา ปี พ.ศ.2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2554