แชร์ข้อความนี้

พญ. อังสนา

กิตยาธิคุณ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อังสนา

กิตยาธิคุณ

ความชำนาญ
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2550
  • Certification in WINFOCUS Fellowship concerning Ultrasound in Emergency and critical care Medicine,
  • Diploma of Thai Board of Emergency Medicine, Chulalongkorn University, 2012.