แชร์ข้อความนี้

พญ. อังคณา

ตันวัฒนากูล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

พญ. อังคณา

ตันวัฒนากูล

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
อนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง