แชร์ข้อความนี้

พญ. อัมพร

เบญจพลพิทักษ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อัมพร

เบญจพลพิทักษ์

ความชำนาญ
สาขาจิตเวชศาสตร์
สาขาจิตเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2533
  • Certificate in alcohol and addiction study University of California Santa Crutz
  • Certificate in Development and Public Policy Analysis National University of Australia