แชร์ข้อความนี้

พญ. อมรรัตน์

ตั้งจิตบำเพ็ญบุญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. อมรรัตน์

ตั้งจิตบำเพ็ญบุญ

ความชำนาญ
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2549
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิสัญญีวิทยา แพทยสภา ปี พ.ศ.2555