แชร์ข้อความนี้

พญ. อมรพรรณ

แก่นสาร

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท

พญ. อมรพรรณ

แก่นสาร

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

ส่องกล้องทางเดินอาหารเด็ก

อาการท้องผูก

โรคกรดไหลย้อน

โรคตับ

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ & สาขากุมารเวชศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2546
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อปี พ.ศ. 2550
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและตับ รพ.รามาธิบดี เมื่อปี พ.ศ. 2552