แชร์ข้อความนี้

นพ. อรรคพล

พูลเจริญ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

นพ. อรรคพล

พูลเจริญ

ความชำนาญ
สาขาอายุรศาสตร์
สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่จบการศึกษา 2548
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป ปีที่จบการศึกษา
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาโลหิตวิทยา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า ปีที่จบการศึกษา 2553