แชร์ข้อความนี้

นพ. อัครินทร์

พลสวัสดิ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. อัครินทร์

พลสวัสดิ์

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
สาขาศัลยศาสตร์
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ สาขาศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์