แชร์ข้อความนี้

นพ. เอกพล

ตั้งมานะสกุล

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ธนบุรี

นพ. เอกพล

ตั้งมานะสกุล

ความชำนาญ
สาขาออร์โธปิดิกส์
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ - ศัลยกรรมเท้าและข้อเท้า
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
  • ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทางด้านอุบัติเหตุ