แชร์ข้อความนี้

นพ. ไอศวรรย์

เพชรล่อเหลียน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช สุขุมวิท & สมิติเวช ศรีนครินทร์

ความชำนาญ: สาขาอายุรศาสตร์

นพ. ไอศวรรย์

เพชรล่อเหลียน