แชร์ข้อความนี้

นพ. ไอศวรรย์

เพชรล่อเหลียน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์ & สมิติเวช สุขุมวิท

ความชำนาญ: สาขาอายุรศาสตร์

นพ. ไอศวรรย์

เพชรล่อเหลียน