แชร์ข้อความนี้

นพ. เอกภพ

กาญจนวีระ

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

นพ. เอกภพ

กาญจนวีระ

ความชำนาญ
สาขาศัลยศาสตร์
ศัลยกรรม - ศัลยกรรมประสาท
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาประศาสตร์ศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล