แชร์ข้อความนี้

พญ. อัจฉราพร

แม้นธนาวงศ์สิน

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีนครินทร์

พญ. อัจฉราพร

แม้นธนาวงศ์สิน

ความชำนาญ
สาขากุมารเวชศาสตร์
สาขาตจวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2555