แชร์ข้อความนี้

พญ. พีรญา

ชโลปกรณ์

ภาษา: อังกฤษ & ไทย

โรงพยาบาล: สมิติเวช ศรีราชา

พญ. พีรญา

ชโลปกรณ์

ความชำนาญ
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คุณวุฒิทางการศึกษา
  • วุฒิบัตรสาขาสูติ-นรีเวช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2560
  • แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2556